Predstavitev

Zapri MIKELIS - HERALDIKA

Zapri Franc Valt Jurečič

Zapri HV društva

Zapri Teorija in zakonitosti

Zapri Heraldik und Vexillologie

Zapri Heraldry and Vexillology

Ponudba

Zapri Storitve

Zapri Simboli

Zapri Zastave, drogovi, galanterija

Galerija

Zapri  grbi in zastave

Zapri  galanterija

Zapri  ornamentika

občinski grbi in zastave

Obiski

 511552 obiskov

 3 obiskovalcev na zvezi

IskanjeFranc Valt Jurečič - Bibliografija

      eagle.png SESTAVKI - o heraldiki, veksilologiji, sigilografiji in ornamentiki v tiskanih medijih.

Nekateri avtorski sestavki so dogovorno podpisani z drugimi imeni.
Strokovni sestavki s tujimi podpisi brez dovoljenj (plagiati) tu niso navajani.
Večina naslovov je uredniških.
V nadaljevanju niso zapisani vsi sestavki o heraldiki, veksilologiji, sigilografiji in
ornamentiki. Manjkajo sestavki iz tednika BRAZDE, mesečnika RODNA GRUDA, sestavki iz občinskih in medobčinskih glasil ter tudi drugi.


Sestavki zbrani po letnikih: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996-2001.

Sestavki objavljeni v tujini.     eagle.png MAPE DOS - od leta 1995 do 2008 - 68 map z dokumentacijo občinske simbolike (DOS) 


     eagle.png URADNI LISTI - Strokovna besedila pod avtorstvom različnih občin 


     eagle.png KNJIGE 

1994 ZGODOVINA GRBA MESTA LJUBLJANE, monografija - 125 strani
1996 Simboli občine Rogatec: Heraldična podoba Trga Rogatec
19.1.2006 OTOREPČEV ZBORNIK  -  Dr. Darja Mihelič: Dr. Otorepec in društvo Heraldica Slovenica - sestavek
2006 ZREŠKI  ZBORNIK  -  Drago Medved: Zeleno srce Pohorja - Krajevna heraldika
4.3.2008 Nekrološki govor ob slovesu na Žalah

 

     eagle.png INTERNETNI SESTAVKI 
 

februar - marec 2004 Za MONM Setavki na temo razvoja simbolike v srednjem veku.
  Za MONM Sestavki o zastavoslovju
1. februar Za MONM Spremni komentarji k grbu in zastavi
18. frebruar Za MONM Novo mesto in njegovi simoli - I
24. februar Za MONM Novo mesto in njegovi simboli - II


Natisni tekst Natisni tekst


^ Na vrh ^