Predstavitev

Zapri MIKELIS - HERALDIKA

Zapri Franc Valt Jurečič

Zapri HV društva

Zapri Teorija in zakonitosti

Zapri Heraldik und Vexillologie

Zapri Heraldry and Vexillology

Ponudba

Zapri Storitve

Zapri Simboli

Zapri Zastave, drogovi, galanterija

Galerija

Zapri  grbi in zastave

Zapri  galanterija

Zapri  ornamentika

stenski krožniki

Obiski

 513837 obiskov

 1 obiskovalec na zvezi

IskanjeTeorija in zakonitosti - Grbi dežel in pokrajin

Slovenska država je sicer mlada, vendar pa je utemeljena na vrsti dežel, katerih zgodovinske korenine segajo v 12. in 13. stoletje. V tista obdobja segajo tudi naši najstarejši simboli, predvsem v podobi različnih pečatov in grbov. Zavedamo se dejstva, da pomeni pozaba lastne zgodovine tudi odpoved lastni prihodnosti! Na temelju tega je naše delo nadaljevanje stoletnih bojev za obrambo in ohranitev slovenske kulture ter njenega nadaljnega razvoja.

Pojem "Dežele Kranjske" je znan večini naših državljanov. Nekoliko manj znana je pokrajinska sestava te zgodovinske osrednje dežele, katere simboli so osnova slovenski državni simboliki. Tudi nekdanjo Kranjsko sestavljajo manjše enote z lastnimi etnološkimi in jezikovnimi posebnosti, ki jih imenujemo pokrajine. Zaradi potrebe po uveljavljanju pokrajin v turizmu in kulturi, se postavljajo tudi vprašanja simbolike le-teh. Na ta vprašanja odgovarjamo v Heraldiki d.o.o. s strokovno pripravljenimi predlogi za grbe, po katerih bi bile prepoznavne tudi pokrajine slovenskih dežel. 


 

Predlogi grbov dežel in pokrajin:

DEŽELA KRANJSKA in pokrajine (Gorenjska, Dolenjska, Notranjska, Bela krajina)
DEŽELA KOROŠKA - Slovenska Koroška
DEŽELA ŠTAJERSKA - Slovenska Štajerska
DEŽELA PREKMURJE - Slovensko Prekmurje
DEŽELA ISTRA - Slovenska Istra
DEŽELA PRIMORSKA


 


Natisni tekst Natisni tekst


^ Na vrh ^