Predstavitev

Zapri MIKELIS - HERALDIKA

Zapri Franc Valt Jurečič

Zapri HV društva

Zapri Teorija in zakonitosti

Zapri Heraldik und Vexillologie

Zapri Heraldry and Vexillology

Ponudba

Zapri Storitve

Zapri Simboli

Zapri Zastave, drogovi, galanterija

Galerija

Zapri  grbi in zastave

Zapri  galanterija

Zapri  ornamentika

občinski grbi in zastave

Obiski

 511553 obiskov

 1 obiskovalec na zvezi

IskanjeTeorija in zakonitosti - Uporaba zastave v SLO

DANAŠNJE STANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Zastave v Republiki Sloveniji v tem času: uzakonjeni sta narodna in državna zastava.

Narodna zastava je zasnovana v razmerju 1 : 2 in sicer s tremi barvnimi polji v obliki horizontalnih barvnih prog. Te si sledijo po hierarhičnem vrstnem redu barv grba dežele Kranjske, ki so postavljene v zastavino ruto horizontalno od zgoraj navzdol: bela, modra in rdeča.

Državna zastava ima osnovo narodne zastave s tem, da je v zgornji levi kot vstavljen državni grb. Le-ta leži na vertikalni simetrali prve polovice zastavine rute tako, da s svojim zgornjim robom dosega horizontalno simetralo bele, s svojo konico pa sega do horizontalne simetrale modre barvne proge.

Slovenija nima deželnih zastav, ker imamo od vseh današnjih dežel (Kranjska, Štajerska, Koroška, Prekmurje, Primorska in Istra) v lasti edino grb Dežele Kranjske.

Regije (v smislu okrajev) še niso določene, dosedanji način urejevanja slovenskih simbolov istovetnosti bo narekoval tudi regijske simbole.

Glavno mesto Slovenije vodi svojo mestno zastavo z belim in zelenim horizontalnim poljem ter ljubljanskim grbom na sredini.

Mestne občine do sedaj svojih simbolov niso reševale s posebno obliko, interes za tem pa je že evidenten.
Občinski simboli so utemeljeni na osnovi zakona iz decembra 1964, po katerem ima občina pravico do lastnega simbola, ki je lahko tudi grb. Vsak grb pomeni osnovo za zastavo.

Krajevni simboli v smislu naselij kot sestavnih delov občin niso posebej uzakonjeni, vendar se nekateri kraji že poslužujejo bolj ali manj prirejenih simbolov.
 

 

 

 


 

 


DANAŠNJE STANJE V SLOVENSKI VOJSKI

Slovenska vojska uporablja svojo zastavo: na sredini zastavine rute slovenske narodne zastave je emblem SV.

Enote SV imajo lastne prapore, katerih večina je izvedenih na osnovi slovenske narodne zastave z dodatnim emblemom.

Slovenska začasna pomorska zastava ima belo modro in rumeno barvo, kar opozarja na to, da zastavoslovje SV še ni niti strokovno, niti dokončno rešeno.
 


Natisni tekst Natisni tekst


^ Na vrh ^