Predstavitev

Zapri MIKELIS - HERALDIKA

Zapri Franc Valt Jurečič

Zapri HV društva

Zapri Teorija in zakonitosti

Zapri Heraldik und Vexillologie

Zapri Heraldry and Vexillology

Ponudba

Zapri Storitve

Zapri Simboli

Zapri Zastave, drogovi, galanterija

Galerija

Zapri  grbi in zastave

Zapri  galanterija

Zapri  ornamentika

prti

Obiski

 511547 obiskov

 4 obiskovalcev na zvezi

IskanjeTeorija in zakonitosti - Kroji zastav

KROJI ZASTAVINIH RUT

Po kroju zastavinih rut ločujemo celostne in kombinirane kroje. Slednje so lahko krojene s horizontalnimi barvnimi progami, z vertikalnimi, z diagonalnimi barvnimi progami, s pravokotnimi in trikotnimi barvnimi polji ali z različnimi kombinacijami naštetega.

Poznamo zastave s simboli ali brez. Hierarhičnost zastav (v okviru države) je pomembna zato, da je možna presoja pripadnosti le teh še posebno, kadar so izvešene skupaj.

V svetovnem merilu poznamo pri državnih zastavah množico različnih krojev, ki jih dodatno krasijo še različni simboli, med njimi nastopajo grbi le redkokdaj.

Deželne zastave (ponekod tudi pokrajinske in zastave zgodovinskih mest) po Evropi so večinoma dvobarvne z grbom, včasih samo z atributom zato, da se nedvoumno razlikujejo od državnih zastav.

Za jasnejše razlikovanje od državnih, deželnih in regijskih zastav, vključno z zastavo glavnega mesta, so kroji ostalih zastav preprostejši in zagotovo brez grbov.
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Hierarhija slovenskih zastav obsega sedem stopenj, začenši z državno zastavo, ki sodi v najvišjo stopnjo.

I.
- državna zastava in narodna zastava ima po tri barve iz temeljnega grba

II. - deželne zastave imajo glavni dve barvi iz temeljnega grba v obliki barvnih prog tako, da ena od barv nastopa dvakrat s tem, da na sredini
zastavine rute nastopa grb dežele

III.
- regijske - okrajne zastave smejo imeti dve glavni barvi iz temeljnega (regijskega) grba, ki so krojene v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj s tem, da na sredini zastavine rute nastopa regijski grb

IV.
- zastava glavnega mesta ("kapitala") je krojena podobno kot so zastave dežel s tem, da nastopata dve glavni barvi po enkrat, v sredini zastavine rute pa stoji mestni grb.

V.
- zastava mestne občine sme imeti dve glavni barvi iz temeljnega grba s tem, da ena barva nastopa dvakrat in da nastopa grb na častnem belem polju (zgoraj) v glavi zastavine rute.

VI.
- občinska zastava sme imeti največ dve temeljni barvi iz občinskega grba, ne sme nositi občinskega grba, na častnem polju pa mora nositi glavni atribut iz temeljnega grba ali pa vsaj delilni rez grbovnega ščita

VII.
- krajevne zastave smejo imeti največ eno barvo iz temeljnega grba z obveznim glavnim atributom iz temeljnega grba.

 


Natisni tekst Natisni tekst


^ Na vrh ^