Predstavitev

Zapri MIKELIS - HERALDIKA

Zapri Franc Valt Jurečič

Zapri HV društva

Zapri Teorija in zakonitosti

Zapri Heraldik und Vexillologie

Zapri Heraldry and Vexillology

Ponudba

Zapri Storitve

Zapri Simboli

Zapri Zastave, drogovi, galanterija

Galerija

Zapri  grbi in zastave

Zapri  galanterija

Zapri  ornamentika

stenski krožniki

Obiski

 513846 obiskov

 2 obiskovalcev na zvezi

IskanjeTeorija in zakonitosti - Kaj je zastava?

KAJ JE ZASTAVA ?

Ker je pojem zastave zelo obširen, imamo na vprašanje "kaj je zastava" vrsto različnih odgovorov, odvisno od tega, po katerem vidiku zastave sprašujemo.

1. - Enciklopedično je zastava "na palico pritrjen, eno- ali več barven, največkrat pravokoten, tudi s simboli okrašen kos blaga, ki je simbol pripadnosti, tradicije in reprezentativnosti." Simboli z zastavam podobno funkcijo so bili znani že pred tisočletji, danes pa so zastave pomembne predvsem kot državni simboli, simboli vojaških enot, cerkvenih ustanov, civilnih organizacij itd.

2.
- Pojmovno je zastava "primarni barvni simbol velike vizualne sporočilnosti nekega posameznika ali pa organizacije, za reprezentativno izražanje čustvenega, lastninskega ali oblastnega odnosa do prostora, predmetov in ljudi".

3.
- Predmetno je zastava (po veksiloloških pravilih) "simbolično poenostavljeno barvno nadomestilo določenega grba, izvedeno v tekstilu fleksibilnega svojstva", lahko pa zastavo predstavlja tudi barvna aplikacija na neko trdno (večinoma ploskovno) osnovo. Zastava kot vizualno-sporočilni simbol v odvisnosti od časa, prostora in načina, služi kot reprezentančno simbolični izraz lastništva, oblasti ali pa čustvenega odnosa kot so čast, sovraštvo, pogum, spravljivost, prijateljstvo itd., do določenega prostora, predmetov in ljudi.

4.
- Predmetno si zastavo predstavljamo največkrat kot tekstilno ruto tkaninske izdelave, v eni ali več barvah, trikotne, pravokotne ali kvadratne oblike, ki je pritrjena za krajšega od svojih robov na drog ali sidrno vrv tako, da njena ruta lahko plapola v vetru. Ko govorimo o zastavah, si jih vedno predstavljamo v njihovi horizontalni podobi tako, kot so uzakonjene.

5.
- Zastava je industrijski serijski izdelek in simbolično vlogo dobi šele z namenom, s katerim je izpostavljena bodisi s pomočjo izvešanja samostojnim izvešanjem bodisi s pomočjo zastavonoše. Kadar zastava ni izvešena, je zložena v njeni papirni, plastični ali podobni kaseti ter shranjena v zato primernem prostoru.

6.
- Za razliko od zastave je prapor unikatni ročni izdelek, katerega vizualna sestava, izdelava uporaba in simbolika se razlikuje od zastavoslovnih zakonitosti. Prapor služi le kot simbol določenega združenja ljudi, zato ga nikoli ne izvešamo, temveč nastopa samo skupaj s praporščakom. Poznamo prapore različnih društev, vojaških enot, cerkvenih redov ("bandera") itd. Kadar prapor ni izpostavljen, je shranjen v za to določenem prostoru, lahko pa je tudi razprostrt v posebni vitrini. Če moramo s praporom na pot mu praporno ruto zvijemo okoli droga, ki je sicer razstavljiv na dve polovici, da lahko potem takšnega shranimo v posebnem etuiju.

 


Natisni tekst Natisni tekst


^ Na vrh ^