Predstavitev

Zapri MIKELIS - HERALDIKA

Zapri Franc Valt Jurečič

Zapri HV društva

Zapri Teorija in zakonitosti

Zapri Heraldik und Vexillologie

Zapri Heraldry and Vexillology

Ponudba

Zapri Storitve

Zapri Simboli

Zapri Zastave, drogovi, galanterija

Galerija

Zapri  grbi in zastave

Zapri  galanterija

Zapri  ornamentika

ornamenti

Obiski

 513843 obiskov

 3 obiskovalcev na zvezi

IskanjeTeorija in zakonitosti - Kaj je heraldika?

KAJ JE HERALDIKA OZIROMA VEDA O GRBIH?

I. - Heraldika je veda, ki je soustvarjala pojem umetnostne zgodovine in jo danes tudi bistveno dopolnjuje v njeno celoto. Heraldika je v srednjem veku veljala za filozofsko vedo, danes pa je dopolnilna veda umetnostne zgodovine.

II. - Heraldiko kot vedo soustvarja naša zaznava obstajanja grbov, znanje "čitanja" in "blazoniranja" grbov ter znanje o evidenci - razvidu grbov. "Blazon" je heraldično strokovna, v "heraldičnem jeziku" izražena besedna predstavitev grba. Le blazon ima pomen pravno veljavnega dokumenta, medtem ko je grb pravzaprav slikovna barvna predstavitev blazona. Pravno torej grb lahko uveljavljamo le z dobrim (strokovno napisanim) blazonom, brez tega ga tudi ni mogoče pravno ščititi.

III. - Heraldiko kot vedo soustvarja sposobnost in znanje vodenja grbov in poznavanje heraldičnega - grboslovnega prava. Heraldično pravo je avtohtono in ni identično z avtorskim pravom kakršno je uveljavljeno v emblemografiji in arhitekturi.

IV. - Heraldiko kot vedo tvori poustvarjanje in ustvarjanje grbov. Poustvarjanje pomeni ponovno heraldično strokovno slikanje starih grbov, ustvarjanje grbov pa pomeni znanje in sposobnost ustvarjanja - slikanja novih grbov. Za poustvarjanje in ustvarjanje grbov je nujno poznavanje ved: sfragistike, sfaleristike, insigniologije, ikonologije, arhontologije, nobilistike idr. Ob tem je nujno poznavanje heraldične zoologije in heraldične botanike, ker nista identični z naravno zoologijo in naravno botaniko.

V.
- Heraldiko kot vedo soustvarja poznavanje heraldične zgodovine in poznavanje heraldične umetnosti.
V heraldično umetnost sodi obvladovanje tudi vseh tistih heraldičnih zakonitosti, ki jih je težko najti v heraldični literaturi, pač pa jim veljavo potrjuje mednarodno veljavna strokovnost.

VI. - Heraldiko kot vedo soustvarja poznavanje vsega, kar spleta heraldiko z drugimi znanostmi. Pod "drugimi znanostmi" štejemo heraldiki sočasne vede: družboslovje-sociologijo, rodoslovje-genealogijo, orožarsko- , gospodarsko-, politično-, socialno-, umetnostno- ter cerkveno zgodovino.

VII. - Ker je grb kot takšen lahko trajni predstavitelj osebe in- ali rodbine, združenja - korporacije, verske - ekleziastične organizacije oziroma njenega posameznika in lokacije v smislu trga, mesta, pokrajine, dežele in države, razlikujemo:

- OSEBNO IN RODBINSKO HERALDIKO
- STANOVSKO - KORPORACIJSKO HERALDIKO
- CERKVENO - EKLEZIASTIČNO HERALDIKO in
- KRAJEVNO - LOKALIJSKO HERALDIKO.

 


Natisni tekst Natisni tekst


^ Na vrh ^